Terapi og coaching

I terapi kan du få hjælp og støtte med det der udfordre dig – du sir’ hvad du ønsker at opnå og vi arbejder med hvad der står i vejen for dig.
Nedenfor er en liste over emner jeg tit arbejder med i terapi med klienter, men kom med det der udfordrer dig.

ember-ivory-431240-unsplash.jpg

Jeg tilbyder psykoterapi til dig der oplever at livet er ekstra overvældende, pga. stress, livskrise eller tab.

neko-tai-1082487-unsplash.jpg

I en coaching får du en hånd i ryggen til at definere og opnå dine mål – det kan være mål af alle slags.

kira-auf-der-heide-475659-unsplash.jpg

Jeg hjælper dig med at finde klarhed og retning i dine valg og at overkomme eksamens- og præstationsangst. 

Er du fastlåst i en situation, overvældet, træt og har svært ved at se din vej frem. 

Jeg tilbyder en uforpligtende samtale, hvor vi finder ud af hvilken hjælp du har brug for og om vi er det rette match.

Få hjælp til...

Velkommen i et trygt og varmt rum, hvor vi arbejder med det, du finder vigtigst. Her under finder du et udvalg af de gængse problematikker jeg hjælper med gennem Emotionsfokuseret psykoterapi og coaching. 
Alle emner og alle følelser er velkomne. Jeg har tavshedspligt, så det vi snakker om bliver i rummet.
Alle er velkomne – er du under 18 år skal dine forældre give samtykke.

Læs mere om hvad Emotionsfokuseret terapi er.

Et job med pres på, selvom det er et godt og spændende job, kan give udbrændthed. Et privatliv, med mange ønsker og krav samt summen af dit job, kan blive for meget. Alt bliver tomt og uoverskueligt, og det kan synes umuligt at stoppe op og finde vejen ud – sofaen kalder. I terapi kan vi tale om de enkelte dele i dit liv – krav, forventninger, glæder, ensomhed og de følelser, de giver. Vi kan sammen finde en vej tilbage til et liv i balance med plads til liv og glæde. Vi finder det, der skal ændres for, at det kan lykkes.

Mange af os oplever, at vores selvværd er lavt og at vi kræver ting af os selv, som vi ikke ville kræve af andre. Vi er hurtige til at kritisere, dømme og hundse med os selv. Når vi har behov for forståelse og støtte, er vi ofte nedgørende og hårde ved os selv. Der kan ske en ændring, når vi mærker vores følelser. Hvad gør vi ved os selv og hvad har vi egentligt behov for? Lad os arbejde sammen, så du får hjælp og støtte til at være nænsom og forstående over for dig selv. På den måde kommer du i gang med at fortælle en anden historie om dig selv.

Sorg og tab oplever vi i mange forbindelser. Her er det afgørende vigtigt at have rum og støtte til at bearbejde det, vi føler. Uanset om det er nyt eller gammelt, stort eller småt. Vi kræver tit af os selv, at vi skal komme os hurtigt og være tilbage som før, men vi har behov for at bearbejde det, vi oplever. Vi skal være trygge i et varmt og empatisk rum for at give os lov til at mærke og dele det, som vi oplever. Sorgen skal ikke forsvinde, men være til at leve med. Når vi føler os mødt, støttet og tør mærke vores følelser, kan smerten tåles og vi kan finde vej frem.

Hvis du er i en livskrise, hjælper det at dele det, du oplever og få støtte til at håndtere livet. Få det hele til at give mening. Jeg støtter dig til at rumme, det der sker lige nu og her. Jeg hjælper dig til at kunne berolige dig selv og at kunne stoppe tanker, der kører i ring. Kriser kan være mange ting, men fælles er, at vi mister fodfæste og har brug for støtte til at finde det igen.

Det kan være svært både at mærke egne grænser og sætte grænser overfor andre. Mange af os har lært at have antennerne ude og tilpasse os stemninger og situationer – hvilket var godt en gang, men nu er det slidsomt og utilfredsstillende. Vi øver dig i at mærke dine behov. Hvor dine grænser er og at tillade, at du må gå efter, hvad der er bedst for dig.

Oplever du at være særligt sensitiv, så er det vigtigt at have fokus på at forstå det, du oplever og hvordan du kan passe på dig selv. Det kan være svært at gøre det, vi har brug for. Hensyn og begrænsninger tolkes tit som svaghed. For mange af os er det nødvendigt for at kunne trives. Lad os være nysgerrige på, hvordan du skal håndtere din sensitivitet, så du har det bedst.

Mange af os føler ensomhed. Vi kan ønske et tættere forhold til familien og venner. Vi kan ønske at have flere mennesker i vores liv, men det kan synes meget svært at komme derhen. Det kan føles meget skyldbetynget og som et nederlag at erkende, at man føler ensomhed. Det gør noget at erkende det, og at føle omsorg for sig selv og de udfordringer, man har. Det er ikke altid let og lige til, men lad os arbejde med det og finde vejen frem.

Mange af os kender til at være i et sort hul i kortere tid, men er vi der i lang tid og er vi meget alene, er det vigtigt at søge hjælp. Vi har alle brug for støtte, når livet er svært. Vi har brug for en, der lytter og hjælper med at bære smerten. Hjælp til at se ud og hjælp til at skabe sprækker, hvor lys og glæde kan komme ind igen. Jeg er der til at støtte og hjælpe dig med at undersøge nuet og skabe kontakt til dine følelser og behov.

 

Vi oplever alle konflikter på arbejde og hjemme – i alle livets forhold. Det kan være svært at håndtere konflikter og at forstå egne og andres reaktioner og dynamikker. I terapi kan vi undersøge, hvordan du har det med konflikter. Hvordan du reagerer og hvordan du oplever dynamikken med dem, du er i konflikt med. Konflikter rammer gamle mønstre hos alle parter og det er vigtigt at få støtte til at blive klogere, og til at kunne gøre noget nyt.

Oplever du at være stresset er det vigtigt, at du får støtte til at stoppe op og arbejde med at komme tilbage til et liv uden stress. Stress kan skade os og det kan tage lang tid at komme tilbage. Vi vil så gerne leve op til andres og egne krav. Magte det umulige og for nogle af os er det et nederlag, hvis vi ikke kan. Vi forsætter længere end, vi kan tåle. Vi skal undersøge om og hvordan du har mærket symptomer. Mange af os har overhørt det, vi mærker og dermed kommer vi til at presse os selv yderligere. Efter stress kan det være nødvendigt at leve på en anden måde og passe på os selv. Det er ofte meget svært at acceptere ikke at kunne det samme som før. Det kræver hjælp og støtte at komme videre i livet på en ny måde.

Angst kan hurtigt begrænse vores liv. Vi kan blive meget hårde og nedgørende overfor os selv. Vi kan synes, vi ikke dur og kræve, at vi skal kunne mange ting. Angst og bekymringer fjerner vores fokus fra nuet, fordi vi forsøger at undgå samt at forebygge i fremtiden. Men lige der kommer vi til at hænge fast et sted, hvor vi ikke længere kan gøre noget. Under angsten ligger dine følelser. Følelser du skal have plads og støtte til at mærke og rumme. For når du mærker følelserne, kan du også mærke, hvad det er du længes efter. Hvad kan hjælpe dig lige her? Det er her, at vi kan gøre en forskel. Det er vigtigt at få hjælp, når vi mærker angsten, så vi kan ændre vores liv.

For lidt eller for meget? Vrede er svær for mange af os og det kan kræve støtte at finde ud af, hvad den gør ved os. Vrede kan passe på os og hjælpe os med at sætte grænser. Det var godt at være vred engang, men nu hjælper det os ikke længere med at opnå det, vi gerne vil have. Vrede kan også dække over andre følelser; som sorg og frygt. Her er det meget forløsende at nå bagom vreden. På den måde kan vi mærke vores følelser og behov, så vreden kan ændres. At blive vred kan også føles så forkert, at vrede bliver forbudt og ikke eksisterende. I terapi arbejder vi med at kunne mærke følelser og at kunne reagere med det, der er det mest optimale for at opnå det, vi gerne vil. Ligesom vi kan arbejde med at turde vise vrede og sætte grænser.

At gå i skole eller være under uddannelse stiller store krav. Vi tror, at vi kun kan komme ud i livet med høje karakterer og være totalt tjekkede. Det kan blive helt umuligt at leve op til alle de forventninger, der er til dig. I terapi kan vi undersøge, hvad det gør ved dig og finde en vej frem, hvor du og dit liv kan fungere.

At blive eller være syg er skræmmende og kan vende vores liv på hovedet – midlertidigt eller permanent. Det kan være svært at håndtere det at være syg – usikkerhed, behandling, familien, fremtiden. At være pårørende til en syg er også meget krævende terapi. Sidder du overfor en, der er helt udenfor dit liv? Her er plads og rum til dig, hvilket kan være helt afgørende for at skabe klarhed over dit liv.

Mange af os oplever fysiske symptomer, som skaber frygt for at være syg. Når læger og undersøgelser slår fast at alt er ok, er det godt at undersøge, hvad vi oplever og føler. Vi kan føle sygdom for at passe på os selv og vi kan have følelser eller livsforhold, som vi ubevidst dækker over. I stedet mærker vi fysiske symptomer eller angsten for at blive syg. Vi kan sammen undersøge det, du mærker og åbne op til andre oplevelser end sygdom. Vi tager fat i de følelser og forhold, der er bagved og giver dem omsorg og fokus, så vi sammen kan vi finde ny mening og nye måder.

Job, karriere og jobskifte kan være udfordrende. Vi kan være udfordret på job med ledere, kollegaer, opgaver og deadlines. Få støtte til at afklare hvad du har behov for, og hvordan du kan prøve at få det ændret. Jobskifte kan være en mulighed, men kan også være skræmmende og synes umuligt. Lad os afklare hvad du gerne vil og udfordre følelsen af ikke at kunne, om ikke at være god nok – ikke turde. Vi kan også forberede dig til at skrive ansøgninger og gå til samtale.