Emotionsfokuseret terapi

”Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en terapiform, som går ud på at udforske, forstå og ændre vanskelige og fastlåste følelser. Grundholdningen i EFT er, at det er vores følelser, som afgør, hvordan vi har det, hvordan vi tænker, hvordan vi forstår os selv og andre samt hvordan vi optræder i livet”

Citat fra det Norske EFT-institut oversat til dansk.

EFT’s grundfilosofi er, at psykiske problemer opstår, når vi mister kontakten til vores grundlæggende følelser og behov.

Alle vores følelser – glæde, vrede, tristhed, frygt, stolthed, kærlighed og skam – fortæller os, hvad der er vigtigt for os. Hvad vi har behov for, og hvor vi kan være fanget i gamle mønstre og ikke trives. Følelser kan være svære at håndtere eller gemt helt væk, og vi kan opleve psykisk smerte og symptomer som tomhed, angst, bekymring, manglende mening i livet, ukontrollerede følelsesudbrud mm.

I EFT er følelserne vores kompas. De er udtryk for, hvordan vi er i livet, vores længsler og behov. I EFT er vejen til ændring at mærke og forstå vores følelser. Hvordan de påvirker vores liv og hvilke behov vi har – ”We have to feel it, to heal it”. I terapi hos mig arbejder vi med det, der fylder hos dig og giver opmærksomhed til kropslige sansninger – knuden i maven, trykken i brystet, hånden om halsen, for de giver besked om vores meninger og behov.

I vores krop og følelser gemmer der sig oplevelser fra hele vores liv. Vi prøver at gøre det, der er bedst for os selv. 

Hvis far eksempelvis var meget vred, blev jeg usynlig. Vi tager mønstrene med os, og var vi usynlige som børn, er det svært at stille krav og mærke ens egne behov i dag. For at ændre på det, er det desværre ikke nok at opdage det og tænke; nu skal det være anderledes. For at ændre det, må vi mærke følelserne – utrygheden når far var vred. 

Angsten for at gøre ham vred. Oplevelsen af at jeg som barn havde ansvaret. Mærke hvad det gjorde ved mig. Hvad jeg havde behov for dengang og nu. Lære at vi kan være støttende og anerkendende over for os selv, for så kan de gamle mønstre og følelser ændre sig. I terapi er jeg sammen med dig i dette arbejde, så du ikke skal være alene igen.

EFT er en international terapiretning og forskning viser at EFT har stor langtidseffekt.

Som EFT-terapeut går jeg løbende i supervision, så jeg hele tiden bliver bedre.